Kinh doanh thẻ (các loại), internet, bán tạp hoá, …

Khác / Bắc Ninh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Kinh doanh thẻ (các loại), internet, bán tạp hoá, …

Thành phố: Bắc Ninh

Quận:

Tiên Du

Địa chỉ: Đại Thượng, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.