Laptop Hải Long

Bán lẻ, Điện tử - Công nghệ /

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Laptop Hải Long

Thành phố:

Quận:

17B Đặng Văn Ngữ, Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 17B Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.