LÊ MINH STORE

Điện tử - Công nghệ / Đà Nẵng

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: LÊ MINH STORE

Thành phố: Đà Nẵng

Quận:

Sơn Trà

Địa chỉ: 246 Phạm Cự Lượng - Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.