NAM DUONG MOBILE

Điện tử - Công nghệ / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: NAM DUONG MOBILE

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Huyện Chương Mỹ

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.