Ngọc Long Mobile

Điện tử - Công nghệ / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Ngọc Long Mobile

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Tây Hồ

Địa chỉ: 176 Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.