Ngọc Toàn Mobile

Điện tử - Công nghệ / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Ngọc Toàn Mobile

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Mỹ Đức

Địa chỉ: Thôn Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, HN, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.