NGUYỄN TRỌNG TUỆ

Khác / Bắc Ninh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: NGUYỄN TRỌNG TUỆ

Thành phố: Bắc Ninh

Quận:

Bắc Ninh

Địa chỉ: Đông Yên, Đông Phong, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.