NHA KHOA HỮU NGHỊ VIỆT ĐƯC 6

Y tế / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: NHA KHOA HỮU NGHỊ VIỆT ĐƯC 6

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Hoàng Mai

Địa chỉ: Ki ốt 34 - HH1C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.