NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT NHẬT

Y tế / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT NHẬT

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Hoàng Mai

Địa chỉ: 96 Kim Giang - Hoàng Mai - Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.