NHA KHOA QUỐC TẾ WE SMILE

Y tế / Hà Nội

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: NHA KHOA QUỐC TẾ WE SMILE

Thành phố: Hà Nội

Quận:

Thanh Xuân

Địa chỉ: Số 124 Lế Trọng Tấn, Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.