PHẠM TÀI 1998

Điện tử - Công nghệ / Quảng Ngãi

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: PHẠM TÀI 1998

Thành phố: Quảng Ngãi

Quận:

Quảng Ngãi

Địa chỉ: Tổ 11 phường Nghĩa Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.