Phú Hưng Mobile

Điện tử - Công nghệ / Vĩnh Phúc

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Phú Hưng Mobile

Thành phố: Vĩnh Phúc

Quận:

Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Vĩnh Thịnh 4, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.