BIGPHONE

Shop 26 BigC, Khu 21 Nhị Châu (Hải Dương)

Điện tử - Công nghệ / BIGPHONE / Hải Dương

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Shop 26 BigC, Khu 21 Nhị Châu (Hải Dương)

Thành phố: Hải Dương

Quận:

Hải Dương

Địa chỉ: Shop 26 BigC, Khu 21 Nhị Châu, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.