Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Công Nghệ Số Đỉnh Cao

Số 19 Nguyễn Thái Học (VT)

Điện tử - Công nghệ / Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Công Nghệ Số Đỉnh Cao / Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Số 19 Nguyễn Thái Học (VT)

Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Quận:

Bà Rịa –  Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Thái Học, phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa -  Vũng Tàu

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.