SPA THANH HẢI

Sức khỏe và sắc đẹp / Đà Nẵng

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: SPA THANH HẢI

Thành phố: Đà Nẵng

Quận:

Hải Châu

Địa chỉ: 35 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.