Công ty TNHH KDATA

Công ty TNHH KDATA

Du Lịch / Công ty TNHH KDATA / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Công ty TNHH KDATA

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

10

Địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Trung Nam, số 7A/80 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

"Chỉ áp dụng cho khách hàng mua hàng trực tuyến"

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.