TÁO BẮC NINH

Điện tử - Công nghệ / Bắc Ninh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: TÁO BẮC NINH

Thành phố: Bắc Ninh

Quận:

Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 402 đường Ngô Gia Tự , phường An Tiền , Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.