The Fixie Shop

Khác / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: The Fixie Shop

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

Tân Bình

Địa chỉ: 10/30 Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.