The Monster Factory

Giải khát / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: The Monster Factory

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

Bình Thạnh

Địa chỉ: 182 Bùi Đình Túy, P12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.