Tiệm Điện Thúy – Vũ Em

Khác / Sóc Trăng

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Tiệm Điện Thúy – Vũ Em

Thành phố: Sóc Trăng

Quận:

Sóc Trăng

Địa chỉ: 173 Âp Dương Kiển, Chợ Kinh, Xã Hòa Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.