VIỆT QUẢNG CÁO

Khác / Hồ Chí Minh

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: VIỆT QUẢNG CÁO

Thành phố: Hồ Chí Minh

Quận:

Bình Thạnh

Địa chỉ: 125/30, Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.