Viet Trung mobile

Điện tử - Công nghệ / Gia Lai

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Viet Trung mobile

Thành phố: Gia Lai

Quận:

Gia Lai

Địa chỉ: 41, Trần Phú,phường tây Sơn,, Huyện Chư Prông, Gia Lai

Giá trị đơn hàng tối thiểu để chuyển đổi giao dịch trả góp: 2,000,000 VND

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.