Frequently-Asked Questions

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT FE CREDIT

MPlus + credit card is a digital card which can be accessed through a secured link sent to your registered mobile number once your application gets approved. You will need to validate your National ID and a one-time password to access the card details and download a pdf

For accessing the downloaded Pdf file, please use your National Id as password. (Uppercase if alphanumeric)

Đăng ký email để nhận ngay ưu đãi mới nhất

*
*
*
Khi nhấn “Đăng ký”, bạn đã đồng ý cho FE CREDIT lưu trữ và sử dụng thông tin bao gồm số điện thoại và email để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. Xem chi tiết tại đây

Which loan product?

CALL HOTLINE: (028) 39 111 555

Nhập mã OTP

Vui lòng kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã xác nhận

OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút