Frequently-Asked Questions

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT FE CREDIT

The key details of your MPlus + card like the card number, expiry date, etc. are accessible through the secured link sent to your registered mobile number and subsequently through the password protected PDF which is your National ID. You can use these details for ecommerce & cash advance transactions without being worried of losing your card or having to carry it ‘safely’ in your wallet.

Đăng ký email để nhận ngay ưu đãi mới nhất

*
*
*
Khi nhấn “Đăng ký”, bạn đã đồng ý cho FE CREDIT lưu trữ và sử dụng thông tin bao gồm số điện thoại và email để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. Xem chi tiết tại đây

Which loan product?

CALL HOTLINE: (028) 39 111 555

Nhập mã OTP

Vui lòng kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã xác nhận

OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút