Hi,

We're FE CREDIT
We're a prestigious consumer finance company in Vietnam

FE CREDIT is pleased to offer you products that best suit your needs and are customized especially for you

default-tsa-2-des
What are you looking for?
Loan amount up to
VND 70,000,000
Fast disbursement
Easy procedures
No collaterals

Step 1: Required Documents

Step 2: Loan amount

0 70,000,000
0 months 36 months
Monthly Installment  VND
Note: The result might differ from actual calculation at FE CREDIT's POS and is for reference only

Apply now

Only national ID & Driving license required
Get the loan within 30 minutes at the store
Flexible payment methods
Service network
available nationwide

Step 1: Required Documents

Step 2: Loan amount

2,000,000 20,000,000
3 months 12 months
Monthly Installment  VND
Note: The result might differ from actual calculation at FE CREDIT's POS and is for reference only

Apply now

Only national ID & Driving license required
Get the loan within 30 minutes at the store
Flexible payment methods
Service network
available nationwide

Step 1: Required Documents

Step 2: Loan amount

3,000,000 100,000,000
6 months 36 months
Monthly Installment  VND
Note: The result might differ from actual calculation at FE CREDIT's POS and is for reference only

Apply now

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm thẻ tín dụng của FE CREDIT. Hiện tại quy trình mở thẻ được thực hiện thông qua ứng dụng $NAP.

Quý khách có thể tải ứng dụng miễn phí tại

icon

Nhanh hơn cùng $nap

$NAP đã nhanh, nay còn nhanh hơn. Để sở hữu khoản vay và thẻ tín dụng, bạn cần chuẩn bị trước những giấy tờ sau:

ID Card
Motorbike Registration Certificate
Address
Hóa đơn tiền điện gần nhất
Thông tin công ty
(Nếu mở thẻ tín dụng)
Protect your family against unexpected events in life
Discounted premium rate, outstanding benefits
Customized packages for you & your family
Easy application & payment via mobile app

Step 1: Required Documents

Step 2: Loan amount

10,000,000 70,000,000
6 months 36 months
Monthly Installment  VND
Note: The result might differ from actual calculation at FE CREDIT's POS and is for reference only

Apply now

Fe-Snap banner Fe-Snap banner
SUPPORT

Đăng ký email để nhận ngay ưu đãi mới nhất

*
*
*
Khi nhấn “Đăng ký”, bạn đã đồng ý cho FE CREDIT lưu trữ và sử dụng thông tin bao gồm số điện thoại và email để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. Xem chi tiết tại đây