Các Bước THIẾT LẬP Tính Năng SMART OTP Trên Ứng Dụng FE ONLINE 2.0