18. Hướng Dẫn ĐĂNG KÝ MỞ THẺ TÍN DỤNG FE CREDIT Trên ứng Dụng FE ONLINE 2.0