LÃI SUẤT CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI VÀ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Mức lãi suất được áp dụng từ ngày 25/10/2022 và áp dụng cho từng khách hàng cụ thể tùy thuộc vào điều kiện thực tế, đảm bảo không vượt quá khung lãi suất bên dưới:

 

 

Kỳ hạn

Tenor

Lãi suất (%/năm) (trả lãi cuối kỳ)

Interest rate (% pa) (interest paid at maturity)

Không kỳ hạn

Non-term

1.00
Từ 01 đến dưới 03 tháng

From 01 month to below 03 months

6.00
Từ 03 đến dưới 06 tháng

From 03 month to below 06 months

6.00
Từ 06 đến dưới 09 tháng

From 06 to below 09 months

13.4
Từ 09 đến dưới 12 tháng

From 09 to below 12 months

13.52
12 tháng

12 months

12.7
Từ trên 12 đến dưới 15 tháng

From over 12 to below 15 months

12.7
Từ 15 đến dưới 18 tháng

From 15 to below 18 months

12.7
Từ 18 đến dưới 24 tháng

From 18 to below 24 months

12.83
Từ 24 đến dưới 36 tháng

From 24 to below 36 months

12.84
36 tháng

36 months

12.96

 

 

 Đăng ký email để nhận ngay ưu đãi mới nhất

*
*
*
Khi nhấn “Đăng ký”, bạn đã đồng ý cho FE CREDIT lưu trữ và sử dụng thông tin bao gồm số điện thoại và email để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. Xem chi tiết tại đây

Bạn chọn hình thức vay nào?

GỌI HOTLINE: (028) 39 111 555

Nhập mã OTP

Vui lòng kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã xác nhận

OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút