Tính lãi Tiền gửi

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Hạng mục Chứng chỉ tiền gửi
(CCTG)
Tiền gửi có kỳ hạn
(TGCKH)
Tổ chức phát hành Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC – Thương hiệu FE CREDIT).
Đối tượng -Người cư trú là tổ chức

-Người không cư trú là tổ chức, bao gồm: Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; văn phòng đại diện, văn phòng dự án của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Hình thức Ký hợp đồng và phát hành CCTG ghi danh dưới hình thức ghi sổ Ký hợp đồng  TGCKH
Số tiền 1.000.000 VND/CCTG
(tối thiểu 50.000.000VND/giao dịch)
Tối thiểu 50.000.000 VND
Kỳ hạn 01 – 36 tháng
Lãi suất Cạnh tranh, vượt trội
Phương thức thanh toán gốc và lãi
 • Lãi được trả vào ngày phát hành, hoặc ngày đáo hạn, hoặc định kỳ theo tháng/quý/năm dựa trên thỏa thuận giữa FE CREDIT và Nhà đầu tư.
 • Tiền gốc được thanh toán cuối kỳ
Ưu điểm sản phẩm
 • Được chuyển nhượng
 • Được thanh toán trước hạn theo thỏa thuận giữa người sở hữu CCTG và Tổ Chức Phát Hành
 • Được cầm cố, chiết khấu CCTG để vay vốn tại các tổ chức tín dụng
 • Có thể kéo dài thời hạn gửi tiền
 • Được tất toán trước hạn
 • Được cầm cố để vay vốn tại các tổ chức tín dụng
Hồ sơ đăng ký mua
CCTG/ TGCKH
1. Giấy phép thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương.
2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
3. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền (nếu có).
4. Văn bản ủy quyền (áp dụng khi người thực hiện giao dịch/ký hồ sơ giao dịch là người đại diện theo ủy quyền).
5. Và các hồ sơ pháp lý khác theo yêu cầu của FE CREDIT, phù hợp với quy định của pháp luật.
Tra cứu số dư tiền gửi Khách hàng có thể tra cứu số dư CCTG và/hoặc TGCKH tại đây sau khi đăng ký tài khoản tra cứu trực tuyến theo mẫu.

QUY TRÌNH NHẬN & CHI TRẢ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

NHẬN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

KHÁCH HÀNG

(Nhà đầu tư)

Tìm hiểu thông tin

Cung cấp, cập nhật hồ sơ theo quy định

Ký kết hợp đồng TGCKH

Thực hiện chuyển tiền

FE CREDIT (VPB SMBC FC)

Tác nghiệp nội bộ

FE CREDIT cung cấp thông tin và hướng dẫn Khách hàng. Khách hàng đọc, tìm hiểu rõ sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn của FE CREDIT bao gồm hợp đồng mẫu, đặc điểm sản phẩm và các thông tin khác trước khi thực hiện giao dịch.

Khách hàng cung cấp, cập nhật hồ sơ theo quy định nhằm phục vụ cho việc nhận biết và cập nhật thông tin Khách hàng theo quy định của FE CREDIT và pháp luật có liên quan

(2a) Đối với Khách hàng đã có giao dịch với FE CREDIT :
 • Hồ sơ và thông tin cập nhật (nếu có);
 • Hợp đồng Tiền gửi có kỳ hạn (theo mẫu).
(2b) Đối với Khách hàng giao dịch lần đầu:
 • Tờ khai thông tin dành cho Khách Hàng là Tổ chức/ Doanh nghiệp/ Tổ chức tài chính (theo mẫu FE CREDIT);
 • Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (xem thêm ở mục “ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM”, phần “Hồ sơ đăng ký mua TGCKH”).
 • Hợp đồng Tiền gửi có kỳ hạn (theo mẫu).

FE CREDIT và Khách hàng tiến hành lập và ký kết Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Khách hàng thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại các Tổ chức tín dụng khác để thực hiện giao dịch đúng theo các nội dung đã thỏa thuận tại Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Sau khi nhận đủ số tiền gửi của Khách hàng, FE CREDIT sẽ tiến hành việc ghi sổ kế toán việc nhận tiền gửi có kỳ hạn, đồng thời thực hiện các thủ tục khác theo quy định của FE CREDIT và pháp luật có liên quan từng thời kỳ

CHI TRẢ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

KHÁCH HÀNG

(Nhà đầu tư)
Thực hiện chi trả
FE CREDIT (VPB SMBC FC)
Kiểm tra, đối chiếu thông tin KH, thông tin giao dịch với dữ liệu lưu trữ trước khi tiến hành thanh toán
Thực hiện kiểm tra, cập nhật, thay đổi chỉ dẫn thanh toán, tình trạng giao dịch theo yêu cầu của KH và/hoặc Bên thứ ba (nếu có)
Tiến hành chi trả gốc/lãi/gốc và lãi cho KH
Ghi sổ kế toán việc chi trả Tiền gửi có kỳ hạn
FE CREDIT (VPB SMBC FC)
Trường hợp 1: Tiến hành kéo dài thời hạn gửi tiền
Trường hợp 2: Tiến hành thanh toán gốc và lãi (nếu có) vào tài khoản thanh toán của KH nếu KH không đủ điều kiện kéo dài thời hạn gửi tiền theo quy định của Pháp luật
Tiến hành ghi sổ kế toán cho giao dịch kéo dài thời hạn
Ghi nhận việc chi trả tiền gửi có kỳ hạn theo quy định của FE CREDIT và Pháp luật

Mẫu Hợp đồng Tiền gửi có kỳ hạn (Tại đây)

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH & THANH TOÁN CCTG

PHÁT HÀNH CCTG

KHÁCH HÀNG

(Nhà đầu tư)

Tìm hiểu thông tin

Cung cấp, cập nhật hồ sơ theo quy định

Ký kết hợp đồng CCTG

Thực hiện chuyển tiền

FE CREDIT (VPB SMBC FC)

Tác nghiệp nội bộ

FE CREDIT cung cấp thông tin và hướng dẫn Khách hàng. Khách hàng đọc, tìm hiểu rõ sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi của FE CREDIT bao gồm hợp đồng mẫu, đặc điểm sản phẩm và các thông tin khác trước khi thực hiện giao dịch.

Khách hàng cung cấp, cập nhật hồ sơ theo quy định nhằm phục vụ cho việc nhận biết và cập nhật thông tin Khách hàng theo quy định của FE CREDIT và pháp luật có liên quan

(2a) Đối với Khách hàng đã có giao dịch với FE CREDIT:
 • Hồ sơ và thông tin cập nhật (nếu có);
 • Hợp đồng Chứng chỉ tiền gửi (theo mẫu).
(2b) Đối với Khách hàng giao dịch lần đầu:
 • Tờ khai thông tin dành cho Khách Hàng là Tổ chức/ Doanh nghiệp/ Tổ chức tài chính (theo mẫu FE CREDIT);
 • Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (xem thêm ở mục “ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM”, phần “Hồ sơ đăng ký mua CCTG”).
 • Hợp đồng Chứng chỉ tiền gửi (theo mẫu).

FE CREDIT và Khách hàng tiến hành lập và ký kết Hợp đồng chứng chỉ tiền gửi.

Khách hàng thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng mở tại các Tổ chức tín dụng khác để thực hiện giao dịch đúng theo các nội dung đã thỏa thuận tại Hợp đồng chứng chỉ tiền gửi.

Sau khi nhận đủ số tiền gửi của Khách hàng, FE CREDIT sẽ tiến hành việc ghi sổ kế toán, phát hành và chuyển giao Chứng chỉ Tiền gửi cho Khách hàng, đồng thời thực hiện các thủ tục khác theo quy định của FE CREDIT và pháp luật có liên quan từng thời kỳ.

THANH TOÁN CCTG

(VPB SMBC FC)

Kiểm tra đối chiếu thông tin Khách hàng, thông tin giao dịch với dữ liệu trước khi tiến hành thanh toán

Thực hiện kiểm tra, cập nhật, thay đổi chỉ dẫn thanh toán, tình trạng giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng và/hoặc Bên thứ ba (nếu có)

Tiến hành thanh toán gốc/lãi/gốc và lãi cho Khách hàng

KHÁCH HÀNG

(Nhà đầu tư)

Ghi số kế toán việc thanh toán CCTG

Mẫu Hợp đồng Chứng chỉ tiền gửi (Tại đây)

LỢI ÍCH NHÀ ĐẦU TƯ

 • Tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi với mức lãi suất cố định, vượt trội trong điều kiện thị trường nhiều biến động;

 • Linh hoạt tối đa về kỳ hạn gửi tiền;

 • Hỗ trợ giải quyết cho Nhà đầu tư về vấn đề thiếu hụt vốn tạm thời thông qua Hợp đồng Tiền gửi, được đảm bảo vay vốn và bão lãnh cho bên thứ 3;

 • Thủ tục đơn giản, thời gian giao dịch nhanh chóng, chính xác;

 • Bảo đảm an toànbảo mật thông tin.Đăng ký email để nhận ngay ưu đãi mới nhất

*
*
*
Khi nhấn “Đăng ký”, bạn đã đồng ý cho FE CREDIT lưu trữ và sử dụng thông tin bao gồm số điện thoại và email để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. Xem chi tiết tại đây

Bạn chọn hình thức vay nào?

GỌI HOTLINE: (028) 39 111 555

Nhập mã OTP

Vui lòng kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã xác nhận

OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút