Hướng dẫn sử dụng

Thông tin trên thẻ

 • 1Họ tên Chủ thẻ

 • 2Số tài khoản thẻ: Đây là số tài khoản thẻ để thực hiện giao dịch thanh toán dư nợ thẻ tín dụng và cung cấp cho FE

  Credit khi được yêu cầu.

 • 3Thời hạn hiệu lực của Thẻ

 • 4Số thẻ tín dụng: Đây là số Thẻ được sử dụng trong giao dịch thanh toán trực tuyến.

 • 5Được chấp nhận trên toàn thế giới: Thẻ của Quý khách được chấp nhận tại trên 25 triệu điểm có mang biểu tượng

  MasterCard trên toàn thế giới.

 • 6Dải chữ ký hợp lệ của Chủ thẻ.

 • 7Liên hệ: Quý khách có thể liên hệ bất cứ lúc nào với Trung tâm Dịch vụ khách hàng FE Credit qua số điện thoại

  1900 69 39 hoặc tại website: www.fecredit.com.vn

 • 8Ô số CVC2: Khi thực hiện thanh toán mua hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại , Quý khách sẽ được yêu cầu cung

  cấp số này.

 • 1Họ tên Chủ thẻ

 • 2Số tài khoản thẻ: Đây là số tài khoản thẻ để thực hiện giao dịch thanh toán dư nợ thẻ tín dụng và cung cấp cho FE

 • 3Thời hạn hiệu lực của Thẻ

 • 4Số thẻ tín dụng: Đây là số Thẻ được sử dụng trong giao dịch thanh toán trực tuyến.

 • 5Được chấp nhận trên toàn thế giới: Thẻ của Quý khách được chấp nhận tại trên 25 triệu điểm có mang biểu tượng

 • 6Dải chữ ký hợp lệ của Chủ thẻ.

 • 7Liên hệ: Quý khách có thể liên hệ bất cứ lúc nào với Trung tâm Dịch vụ khách hàng FE Credit qua số điện thoại1900 69 39 hoặc tại website: www.fecredit.com.vn

 • 8Ô số CVC2: Khi thực hiện thanh toán mua hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại , Quý khách sẽ được yêu cầu cung

Bạn chọn hình thức vay nào?

GỌI HOTLINE: (028) 39 111 555

Nhập mã OTP

Vui lòng kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã xác nhận

OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút

Chat HỖ TRỢ
Chat với FE CREDIT

Please enter your name