Hướng dẫn sử dụng

Thông tin trên thẻ

 • 1Họ tên Chủ thẻ

 • 2Số tài khoản thẻ: Đây là số tài khoản thẻ để thực hiện giao dịch thanh toán dư nợ thẻ tín dụng và cung cấp cho FE

  Credit khi được yêu cầu.

 • 3Thời hạn hiệu lực của Thẻ

 • 4Số thẻ tín dụng: Đây là số Thẻ được sử dụng trong giao dịch thanh toán trực tuyến.

 • 5Được chấp nhận trên toàn thế giới: Thẻ của Quý khách được chấp nhận tại trên 25 triệu điểm có mang biểu tượng

  MasterCard trên toàn thế giới.

 • 6Dải chữ ký hợp lệ của Chủ thẻ.

 • 7Liên hệ: Quý khách có thể liên hệ bất cứ lúc nào với Trung tâm Dịch vụ khách hàng FE Credit qua số điện thoại

  1900 69 39 hoặc tại website: www.fecredit.com.vn

 • 8Ô số CVC2: Khi thực hiện thanh toán mua hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại , Quý khách sẽ được yêu cầu cung

  cấp số này.

 • 1Họ tên Chủ thẻ

 • 2Số tài khoản thẻ: Đây là số tài khoản thẻ để thực hiện giao dịch thanh toán dư nợ thẻ tín dụng và cung cấp cho FE

 • 3Thời hạn hiệu lực của Thẻ

 • 4Số thẻ tín dụng: Đây là số Thẻ được sử dụng trong giao dịch thanh toán trực tuyến.

 • 5Được chấp nhận trên toàn thế giới: Thẻ của Quý khách được chấp nhận tại trên 25 triệu điểm có mang biểu tượng

 • 6Dải chữ ký hợp lệ của Chủ thẻ.

 • 7Liên hệ: Quý khách có thể liên hệ bất cứ lúc nào với Trung tâm Dịch vụ khách hàng FE Credit qua số điện thoại1900 69 39 hoặc tại website: www.fecredit.com.vn

 • 8Ô số CVC2: Khi thực hiện thanh toán mua hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại , Quý khách sẽ được yêu cầu cung

Đăng ký email để nhận ngay ưu đãi mới nhất

*
*
*
Khi nhấn “Đăng ký”, bạn đã đồng ý cho FE CREDIT lưu trữ và sử dụng thông tin bao gồm số điện thoại và email để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. Xem chi tiết tại đây

Bạn chọn hình thức vay nào?

GỌI HOTLINE: (028) 39 111 555

Nhập mã OTP

Vui lòng kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã xác nhận

OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút