Hướng dẫn sử dụng

null

THẺ FE CREDIT PLUS
Hạn mức thanh toán/lần: tối đa 15,000,000
Hạn mức rút tiền mặt/lần: tối đa 15,000,000 nhưng không vượt quá mức quy định của ngân hàng chủ quản ATM
Hạn mức giao dịch trực tuyến/lần: tối đa 10,000,000
Hạn mức thanh toán/ngày: Tối đa 36,000,000 nhưng không quá 10 lần/ngày
Hạn mức rút tiền mặt/ngày: Tối đa 24,000,000 nhưng không quá 10 lần/ngày
Hạn mức giao dịch trực tuyến/ngày: tối đa 15,000,000 nhưng không quá 5 lần/ngày
THẺ FE CREDIT HẠNG VÀNG
Hạn mức thanh toán/lần: tối đa 20,000,000
Hạn mức rút tiền mặt/lần: tối đa 20,000,000 nhưng không vượt quá mức quy định của ngân hàng chủ quản ATM
Hạn mức giao dịch trực tuyến/lần: tối đa 10,000,000
Hạn mức thanh toán/ngày: Tối đa 50,000,000 nhưng không quá 12 lần/ngày
Hạn mức rút tiền mặt/ngày: Tối đa 36,000,000 nhưng không quá 12 lần/ngày
Hạn mức giao dịch trực tuyến/ngày: tối đa 20,000,000 nhưng không quá 5 lần/ngày

PHÍ VÀ LỆ PHÍ

THẺ FE CREDIT PLUS
Phí đăng ký Thẻ thường: miễn phí
Phí đăng ký Thẻ Selfie: 20.000 VNĐ
Phí thường niên: 210.000 VNĐ
Phí thay thế Thẻ chuẩn: 100,000 VNĐ
Phí thay thế Thẻ Selfie: 120.000 VNĐ
Phí thất lạc thẻ: miễn phí
Phí cấp lại PIN: 50,000 VNĐ
Phí ứng tiền mặt tại ATM: 2.5% số tiền mặt ứng trước. Tối thiểu 75.000 VNĐ
Phí xử lý giao dịch ngoại tệ (trên mỗi giao dịch): 4% giá trị giao dịch
Phí chậm thanh toán: 3% trên Tổng số dư nợ Thẻ. Tối thiểu 100.000 VNĐ
Phí vượt hạn mức: 4% tổng số tiền vượt hạn mức – Tối thiếu 99.000 VNĐ
Phí tra soát (thu trong trường hợp khách hàng khiếu nại sai): 100.000/yêu cầu
Xác nhận tài khoản theo yêu cầu chủ thẻ: 100.000/yêu cầu
Phí xử lý giao dịch: 12.000VNĐ/kỳ sao kê có phát sinh dư nợ
Phí tin nhắn cho Khách hàng đăng ký email với FE CREDIT: 10.000 VND/ tháng
Phí tất toán trước hạn: 4% trên khoản trả góp còn lại (**)
Phí tin nhắn cho Khách hàng không đăng ký email với FE CREDIT: 15.000 VND/ tháng
Phí giao dịch: 0.2% giá trị giao dịch (***)
Phí đăng ký ưu đãi: từ 2.99% đến 4.99% giá trị giao dịch (***)
Phí chuyển đổi trả góp: từ 1.99% đến 3.99% giá trị giao dịch (*) (****)
(*): Phí này sẽ được áp dụng chính thức từ ngày 09/10/2020
(**) Áp dụng cho các giao dịch trả góp qua Thẻ (Mua sắm và Ứng tiền măt không tại ATM)
(***) Áp dụng cho các giao dịch ứng tiền không tại ATM
(****) Áp dụng cho chương trình trả góp 0% lãi suất tại các đối tác liên kết
THẺ FE CREDIT HẠNG VÀNG
 
Phí đăng ký: miễn phí
Phí thường niên: 210,000 VNĐ
 
 
Phí thất lạc thẻ: miễn phí
Phí cấp lại PIN: 50,000
Phí ứng tiền mặt tại ATM: 2.5% số tiền mặt ứng trước. Tối thiểu 75.000 VNĐ
Phí xử lý giao dịch ngoại tệ (trên mỗi giao dịch): 4% giá trị giao dịch
Phí chậm thanh toán: 3% trên Tổng số dư nợ Thẻ. Tối thiểu 100.000 VNĐ
Phí vượt hạn mức: 4% tổng số tiền vượt hạn mức. Tối thiểu 99.000 VNĐ
Phí tra soát (thu trong trường hợp khách hàng khiếu nại sai): 100.000/yêu cầu
Xác nhận tài khoản theo yêu cầu chủ thẻ: 100.000/yêu cầu
Phí xử lý giao dịch: 12.000VNĐ/kỳ sao kê có phát sinh dư nợ
Phí tin nhắn cho Khách hàng đăng ký email với FE CREDIT: 10.000 VND/ tháng
Phí tất toán trước hạn: 4% trên khoản trả góp còn lại (**)
Phí tin nhắn cho Khách hàng không đăng ký email với FE CREDIT: 15.000 VND/ tháng
Phí giao dịch: 0.2% giá trị giao dịch (***)
Phí đăng ký ưu đãi: từ 2.99% đến 4.99% giá trị giao dịch (***)
Phí chuyển đổi trả góp: từ 1.99% đến 3.99% giá trị giao dịch (*) (****)
(*): Phí này sẽ được áp dụng chính thức từ ngày 09/10/2020
(**) Áp dụng cho các giao dịch trả góp qua Thẻ (Mua sắm và Ứng tiền măt không tại ATM)
(***) Áp dụng cho các giao dịch ứng tiền không tại ATM
(****) Áp dụng cho chương trình trả góp 0% lãi suất tại các đối tác liên kết

LÃI SUẤT

THẺ FE CREDIT PLUS
Lãi suất trong hạn 4.08%/tháng
Thời hạn miễn lãi tối đa (đối với giao dịch mua sắm hàng hóa/dịch vụ): 45 ngày
THẺ FE CREDIT HẠNG VÀNG
Lãi suất hạn trong hạn: 3.08%/ tháng
Thời hạn miễn lãi tối đa (đối với giao dịch mua sắm hàng hóa/dịch vụ): 45 ngày

CẤP SAO KÊ TÀI KHOẢN/BẢN SAO HÓA ĐƠN

THẺ FE CREDIT PLUS
Sao kê hàng tháng: Miễn phí
Cấp lại sao kê (qua đường bưu điện, đã bao gồm phí chuyển phát): 100.000/bản
Cấp bản sao hóa đơn: 100.000/hóa đơn
THẺ FE CREDIT HẠNG VÀNG
Sao kê hàng tháng: Miễn phí
Cấp lại sao kê (qua đường bưu điện, đã bao gồm phí chuyển phát): 100.000/bản
Cấp bản sao hóa đơn: 100.000/hóa đơn

BẢO HIỂM

THẺ FE CREDIT PLUS
Phí bảo hiểm hàng năm: 4.3% hạn mức tín dụng
THẺ FE CREDIT HẠNG VÀNG
Phí bảo hiểm hàng năm: 4.3% hạn mức tín dụng

THANH TOÁN THẺ

THẺ FE CREDIT PLUS
Ngày sao kê: Ngày 20 hoặc ngày 25 hàng tháng
Ngày đến hạn thanh toán: 15 ngày sau sao kê
Khoản thanh toán tối thiểu: 2% (tối thiểu 50.000 VNĐ) dư nợ gốc + Tổng phí và Lãi suất phát sinh trong kỳ + Khoản trả góp hàng tháng
THẺ FE CREDIT HẠNG VÀNG
Ngày sao kê: Ngày 20 hoặc ngày 25 hàng tháng
Ngày đến hạn thanh toán: 15 ngày sau sao kê
Khoản thanh toán tối thiểu: 2% (tối thiểu 50.000 VNĐ) dư nợ gốc + Tổng phí và Lãi suất phát sinh trong kỳ + Khoản trả góp hàng tháng

Bạn chọn hình thức vay nào?

GỌI HOTLINE: (028) 39 111 555

Nhập mã OTP

Vui lòng kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã xác nhận

OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút

Chat HỖ TRỢ
Chat với FE CREDIT

Please enter your name