Hướng dẫn sử dụng

null

THẺ FE CREDIT PLUS
Hạn mức thanh toán/lần: tối đa 15,000,000
Hạn mức rút tiền mặt/lần: tối đa 15,000,000 nhưng không vượt quá mức quy định của ngân hàng chủ quản ATM
Hạn mức giao dịch trực tuyến/lần: tối đa 10,000,000
Hạn mức thanh toán/ngày: Tối đa 36,000,000 nhưng không quá 10 lần/ngày
Hạn mức rút tiền mặt/ngày: Tối đa 24,000,000 nhưng không quá 10 lần/ngày
Hạn mức giao dịch trực tuyến/ngày: tối đa 15,000,000 nhưng không quá 5 lần/ngày
THẺ FE CREDIT HẠNG VÀNG
Hạn mức thanh toán/lần: tối đa 20,000,000
Hạn mức rút tiền mặt/lần: tối đa 20,000,000 nhưng không vượt quá mức quy định của ngân hàng chủ quản ATM
Hạn mức giao dịch trực tuyến/lần: tối đa 10,000,000
Hạn mức thanh toán/ngày: Tối đa 50,000,000 nhưng không quá 12 lần/ngày
Hạn mức rút tiền mặt/ngày: Tối đa 36,000,000 nhưng không quá 12 lần/ngày
Hạn mức giao dịch trực tuyến/ngày: tối đa 20,000,000 nhưng không quá 5 lần/ngày

PHÍ VÀ LỆ PHÍ

THẺ FE CREDIT PLUS
Phí đăng ký Thẻ thường: miễn phí
Phí đăng ký Thẻ Selfie: 20.000 VNĐ
Phí thường niên: 210.000 VNĐ
Phí thay thế Thẻ chuẩn: 100,000 VNĐ
Phí thay thế Thẻ Selfie: 120.000 VNĐ
Phí thất lạc thẻ: miễn phí
Phí cấp lại PIN: 50,000 VNĐ
Phí ứng tiền mặt tại ATM: 2.5% số tiền mặt ứng trước. Tối thiểu 75.000 VNĐ
Phí xử lý giao dịch ngoại tệ (trên mỗi giao dịch): 4% giá trị giao dịch
Phí chậm thanh toán: 3% trên Tổng số dư nợ Thẻ. Tối thiểu 100.000 VNĐ
Phí vượt hạn mức: 4% tổng số tiền vượt hạn mức – Tối thiếu 99.000 VNĐ
Phí tra soát (thu trong trường hợp khách hàng khiếu nại sai): 100.000/yêu cầu
Xác nhận tài khoản theo yêu cầu chủ thẻ: 100.000/yêu cầu
Phí xử lý giao dịch: 12.000VNĐ/kỳ sao kê có phát sinh dư nợ
Phí tin nhắn cho Khách hàng đăng ký email với FE CREDIT: 10.000 VND/ tháng
Phí tất toán trước hạn: 4% trên khoản trả góp còn lại (**)
Phí tin nhắn cho Khách hàng không đăng ký email với FE CREDIT: 15.000 VND/ tháng
Phí giao dịch: 0.2% giá trị giao dịch (**)
Phí đăng ký ưu đãi: từ 2.99% đến 4.99% giá trị giao dịch (**)
Phí chuyển đổi trả góp: từ 0% đến 3.99% giá trị giao dịch (*)(***)
(*) Phí này sẽ được áp dụng chính thức từ ngày 15/07/2021
(**) Áp dụng cho các giao dịch ứng tiền mặt không tại ATM
(***) Áp dụng cho giao dịch mua sắm trả góp qua Thẻ FE CREDIT
THẺ FE CREDIT HẠNG VÀNG
 
Phí đăng ký: miễn phí
Phí thường niên: 210,000 VNĐ
 
 
Phí thất lạc thẻ: miễn phí
Phí cấp lại PIN: 50,000
Phí ứng tiền mặt tại ATM: 2.5% số tiền mặt ứng trước. Tối thiểu 75.000 VNĐ
Phí xử lý giao dịch ngoại tệ (trên mỗi giao dịch): 4% giá trị giao dịch
Phí chậm thanh toán: 3% trên Tổng số dư nợ Thẻ. Tối thiểu 100.000 VNĐ
Phí vượt hạn mức: 4% tổng số tiền vượt hạn mức. Tối thiểu 99.000 VNĐ
Phí tra soát (thu trong trường hợp khách hàng khiếu nại sai): 100.000/yêu cầu
Xác nhận tài khoản theo yêu cầu chủ thẻ: 100.000/yêu cầu
Phí xử lý giao dịch: 12.000VNĐ/kỳ sao kê có phát sinh dư nợ
Phí tin nhắn cho Khách hàng đăng ký email với FE CREDIT: 10.000 VND/ tháng
Phí tất toán trước hạn: 4% trên khoản trả góp còn lại (**)
Phí tin nhắn cho Khách hàng không đăng ký email với FE CREDIT: 15.000 VND/ tháng
Phí giao dịch: 0.2% giá trị giao dịch (**)
Phí đăng ký ưu đãi: từ 2.99% đến 4.99% giá trị giao dịch (**)
Phí chuyển đổi trả góp: từ 0% đến 3.99% giá trị giao dịch (*)(***)
(*) Phí này sẽ được áp dụng chính thức từ ngày 15/07/2021
(**) Áp dụng cho các giao dịch ứng tiền mặt không tại ATM
(***) Áp dụng cho giao dịch mua sắm trả góp qua Thẻ FE CREDIT

LÃI SUẤT

THẺ FE CREDIT PLUS
Lãi suất trong hạn 4.08%/tháng
Thời hạn miễn lãi tối đa (đối với giao dịch mua sắm hàng hóa/dịch vụ): 45 ngày
THẺ FE CREDIT HẠNG VÀNG
Lãi suất hạn trong hạn: 3.08%/ tháng
Thời hạn miễn lãi tối đa (đối với giao dịch mua sắm hàng hóa/dịch vụ): 55 ngày

CẤP SAO KÊ TÀI KHOẢN/BẢN SAO HÓA ĐƠN

THẺ FE CREDIT PLUS
Sao kê hàng tháng: Miễn phí
Cấp lại sao kê (qua đường bưu điện, đã bao gồm phí chuyển phát): 100.000/bản
Cấp bản sao hóa đơn: 100.000/hóa đơn
THẺ FE CREDIT HẠNG VÀNG
Sao kê hàng tháng: Miễn phí
Cấp lại sao kê (qua đường bưu điện, đã bao gồm phí chuyển phát): 100.000/bản
Cấp bản sao hóa đơn: 100.000/hóa đơn

BẢO HIỂM

THẺ FE CREDIT PLUS
Phí bảo hiểm hàng năm: 4.3% hạn mức tín dụng
THẺ FE CREDIT HẠNG VÀNG
Phí bảo hiểm hàng năm: 4.3% hạn mức tín dụng

THANH TOÁN THẺ

THẺ FE CREDIT PLUS
Ngày sao kê: Ngày 20 hoặc ngày 25 hàng tháng
Ngày đến hạn thanh toán: 15 ngày sau sao kê
Khoản thanh toán tối thiểu: 2% (tối thiểu 50.000 VNĐ) dư nợ gốc + Tổng phí và Lãi suất phát sinh trong kỳ + Khoản trả góp hàng tháng
THẺ FE CREDIT HẠNG VÀNG
Ngày sao kê: Ngày 20 hoặc ngày 25 hàng tháng
Ngày đến hạn thanh toán: 25 ngày sau sao kê
Khoản thanh toán tối thiểu: 2% (tối thiểu 50.000 VNĐ) dư nợ gốc + Tổng phí và Lãi suất phát sinh trong kỳ + Khoản trả góp hàng tháng


Đăng ký email để nhận ngay ưu đãi mới nhất

*
*
*
Khi nhấn “Đăng ký”, bạn đã đồng ý cho FE CREDIT lưu trữ và sử dụng thông tin bao gồm số điện thoại và email để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. Xem chi tiết tại đây

Bạn chọn hình thức vay nào?

GỌI HOTLINE: (028) 39 111 555

Nhập mã OTP

Vui lòng kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã xác nhận

OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút