Câu hỏi thường gặp

THÔNG TIN HỖ TRỢ VỀ FE CREDIT

Danh mục phí Định nghĩa Khách hàng
Thẻ xanh Mastercard Thẻ vàng Mastercard Thẻ JCB
Tổng hạn mức Từ 2 – 60 triệu Từ 18 – 60 triệu Từ 6 – 60 triệu
I. Hạn mức khả dụng  
Hạn mức cà thẻ/ngày Tổng tiền được cà thẻ trong 1 ngày Tối đa 36 triệu Tối đa 50 triệu Tối đa 36 triệu
Hạn mức rút tiền mặt/ngày Tổng tiền được trong 1 ngày Tối đa 24 triệu Tối đa 36 triệu Tối đa 24 triệu
Lưu ý: Tổng hạn mức rút tiền ở nước ngoài chỉ 30 triệu/ ngày
Hạn mức thanh toán trực tuyến/ngày Tổng tiền thanh toán trực tuyến trong 1 ngày Tối đa 15,000,000 Tối đa 20,000,000 Tối đa 15,000,000
Số lần (cà thẻ hoặc giao dịch trực tuyến)/ngày   15 lần 15 lần 15 lần
Số lần rút tiền/ngày 12 lần 18 lần 12 lần
Hạn mức giao dịch/tháng
(áp dụng cho các khách hàng mở thẻ bằng phương thức điện tử)
Tổng hạn mức giao dịch (bao gồm rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán) trong 1 tháng và không thực hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, thanh toán quốc tế 100 triệu/ tháng
II. Phí và lệ phí
Phí đăng ký Phí phải trả để đăng ký sử dụng thẻ tín dụng Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí thường niên Phí phải trả trong thời gian sử dụng thẻ hằng năm 231,000 đồng (đã bao đã bao gồm VAT) 231,000 đồng (đã bao đã bao gồm VAT) Miễn phí
Phí giao dịch tiền mặt nhanh/tiền mặt ưu việt Phí phải trả khi Kh đăng kí nhận tiền mặt nhanh/tiền mặt ưu việt 0,22% giá trị giao dịch (đã bao đã bao gồm VAT) 0,22% giá trị giao dịch (đã bao đã bao gồm VAT) Miễn phí
Phí xử lý giao dịch Phí phải trả khi KH thanh toán dư nợ tại kênh thu hộ 13,200 VND/kỳ sao kê có phát sinh dư nợ (đã bao đã bao gồm VAT) 13,200 VND/kỳ sao kê có phát sinh dư nợ (đã bao đã bao gồm VAT) 33,000 VND/kỳ sao kê có phát sinh dư nợ (đã bao gồm VAT)
Phí thay thế thẻ Phí phải trả khi KH yêu cầu cấp lại thẻ mới (do thẻ bị hỏng, mất…) 110,000 VND (đã bao gồm VAT) 110,000 VND (đã bao gồm VAT) Miễn phí
Phí nuốt thẻ tại máy ATM Phí phải trả khi KH gọi đến thông báo bị mất thẻ Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí cấp lại PIN Phí phải trả khi KH yêu cầu cấp lại mật mã do quên/mất 55,000 VND
(đã bao gồm VAT)
55,000 VND
(đã bao gồm VAT)
Miễn phí
Phí tin nhắn Phí phải trả khi Kh sử dụng thẻ để nhận sms sao kê hằng kì
(Kh chỉ bị tính phí tin nhắn khi nhận sms sao kê)
– Khách hàng đăng ký email với FEC: 11.000 VNĐ/tháng (đã bao gồm VAT)
– Khách hàng chưa đăng ký email với FEC: 16,500 VNĐ/tháng (đã bao gồm VAT)
– Khách hàng đăng ký email với FEC: 11.000 VNĐ/tháng (đã bao gồm VAT)
– Khách hàng chưa đăng ký email với FEC: 16,500 VNĐ/tháng (đã bao gồm VAT)
Miễn phí
Phí ứng tiền mặt tại máy ATM (trên mỗi giao dịch) Phí phải trả trên 1 GD rút tiền mặt của KH (ATM của VPB). Lưu ý: nếu KH rút tiền tại cây ATM khác VPB, sẽ có thêm phí rút khác NH, cụ thể phí bao nhiêu sẽ do NH đó quy định 2,75% số tiền mặt ứng trước (đã bao gồm VAT). Tối thiểu 82,500 (đã bao gồm VAT) 2,75% số tiền mặt ứng trước (đã bao gồm VAT). Tối thiểu 82,500 (đã bao gồm VAT) Miễn phí
Phí xử lý giao dịch ngoại tệ (trên mỗi giao dịch) Phí phát sinh khi KH thực hiện GD ở nước ngoài 4.4% giá trị giao dịch 4.4% giá trị giao dịch Miễn phí
Phí chậm thanh toán Phí phát sinh khi KH không hoàn trả hoặc trả không đầy đủ giá trị thanh toán tối thiểu vào ngày đến hạn 3% trên Tổng số dư nợ thẻ.
Tối thiểu 100.000 (không bị tính VAT)
3% trên Tổng số dư nợ thẻ.
Tối thiểu 100.000 (không bị tính VAT)
200,000 VND
Phí vượt hạn mức Phí phát sinh khi KH sử dụng vượt hạn mức tín dụng cho phép của thẻ. 4,4% Tổng số tiền vượt hạn mức (đã bao gồm VAT). Tối thiểu 109.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) 4,4% Tổng số tiền vượt hạn mức (đã bao gồm VAT). Tối thiểu 109.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) Miễn phí
Phí tra soát (thu trong trường hợp KH khiếu nại sai) Phí tra soát (khiếu nại) hỗ trợ trong trường hợp KH nghi ngờ, không thực hiện GD nhưng vẫn bị báo phí. Nếu khiếu nại sai, KH phải trả phí này 110,000/yêu cầu
(đã bao gồm VAT)
110,000/yêu cầu
(đã bao gồm VAT)
Miễn phí
Xác nhận tài khoản theo yêu cầu chủ thẻ KH yêu cầu FE – Credit xác nhận hạn mức tín dụng thẻ và việc phát hành thẻ tín dụng cho KH 110,000/yêu cầu
(đã bao gồm VAT)
110,000/yêu cầu
(đã bao gồm VAT)
Miễn phí
III. Lãi suất
Lãi suất trong hạn/tháng Lãi suất hàng tháng 4.58%/tháng (55%/năm) 3.58%/tháng (43%/năm) Từ 4.58%/tháng
(từ 55%/năm)
Thời hạn miễn lãi tối đa (đối với các giao dịch mua sắm hàng hóa/dịch vụ) Thời hạn miễn lãi tối đa (đối với các giao dịch mua sắm hàng hóa/dịch vụ) (cà thẻ) được tính từ thời điểm phát sinh giao dịch đến ngày đến hạn thanh toán gần nhất, tối đa 45 ngày 45 ngày – Trước ngày 27/5/2020: 45 ngày.
– Từ ngày 27/5/2020: 55 ngày.
45 ngày
IV. Cấp sao kê tài khoản/ Bản sao hóa đơn
Sao kê hàng tháng Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Cấp lại sao kê Cấp lại theo yêu cầu của KH 110,000/bản qua bưu điện
55,000/bản qua email
(đã bao gồm VAT)
110,000/bản qua bưu điện
55,000/bản qua email
(đã bao gồm VAT)
Miễn phí
Cấp bản sao hóa đơn KH yêu cầu cấp lại hóa đơn thanh toán của 1 GD bất kì 110,000/hóa đơn 110,000/hóa đơn Miễn phí
V. Bảo hiểm
Phí bảo hiểm hằng năm Phí bảo hiểm hàng năm 4.3% hạn mức tín dụng/năm 4.3% hạn mức tín dụng Không bảo hiểm
Phí bảo hiểm theo dư nợ hàng tháng 0.36% dư nợ cuối kỳ 0.36% dư nợ cuối kỳ Không bảo hiểm
VI. Thanh toán  thẻ
Ngày đến hạn thanh toán – Ngày cuối cùng KH phải hoàn tất thanh toán.
– Lưu ý: đề nghị KH đóng trước ngày đến hạn thanh toán từ 2-3 ngày để tiền có thời gian cập nhật vào hệ thống nhằm tránh phát sinh phí phạt.
– Thẻ tín dụng không có ngày ân hạn
15 ngày sau ngày sao kê – Trước ngày 27/5/2020: 15 ngày sau ngày sao kê.
– Từ ngày 27/5/2020: 25 ngày kể từ khi chốt sao kê.
15 ngày sau ngày sao kê
Khoản thanh toán tối thiểu Số tiền ít nhất KH cần thanh toán khi đến hạn (khi KH không trả hết tổng dư nợ) 2% Nợ gốc (tối thiểu 50,000) + Lãi + Phí + Khoản trả góp hàng tháng 2% Nợ gốc (tối thiểu 50,000) + Lãi + Phí + Khoản trả góp hàng tháng 2% Nợ gốc (tối thiểu 50,000) + Lãi + Phí + Khoản trả góp hàng tháng


Đăng ký email để nhận ngay ưu đãi mới nhất

*
*
*
Khi nhấn “Đăng ký”, bạn đã đồng ý cho FE CREDIT lưu trữ và sử dụng thông tin bao gồm số điện thoại và email để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. Xem chi tiết tại đây

Bạn chọn hình thức vay nào?

GỌI HOTLINE: (028) 39 111 555

Nhập mã OTP

Vui lòng kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã xác nhận

OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút